Scrivici

Mi votu e mi rivotu

È il canto di una donna che pensando al suo innamorato non riesce a dormire.

Mi votu e mi rivotu suspirannu,
passu li notti `nteri senza sonnu,
e li biddizzi toi vaiu cuntimplannu,
li passu di la notti finu a ghiornu,
pi tia nun pozzu n’ura ripusari,
paci non havi cchiù st`afflittu cori.
Lu sai quannu ca iu t`hai a lassari?
Quannu la vita mia finisci e mori.
Palumma ca camini mari mari
ferma quantu ti dicu dui paroli
ferma quantu ti tiru na pinna
di l`ali pi scriviri du littri a lu me amuri.
Li littri ci li scrivu a tri e dui,
risposta ca di idda nun aiu mai.

Traduzione Indietro

Powered by