Scrivici

Si maritau Rosa

valzer

Vinni la primavera,
li mennuli su `nciuri,
lu focu di l`amuri
lu cori m`addrumò.
E mmezzu suli e ciuri
abbolanu l`oceddri,
tutti `sti cosi beddri
mi fannu suspirà.

Si maritau Rosa,
Saridda e Pippinedda
ed iu ca sugnu beddra
mi vogghiu marità.


Tanti picciotti beddri
passanu di `sta strata,
ma nuddu `na vardata
a la me casa dà.
Certu `stu desideriu
distruggi le mè vita,
mi vogghiu fari zita,
mi vogghiu marità.

Si maritau Rosa,
Saridda e Pippinedda
ed iu ca sugnu beddra
mi vogghiu marità.


La dota l`aiu fatta,
la casa l`aiu macari,
schetta nun vogghiu stari,
rannuzza sugnu già.
La curpa è di mè matri,
mi teni arritirata,
ma ora la jurnata
vaju di ccà e di ddrà.

Si maritau Rosa,
Saridda e Pippinedda
ed iu ca sugnu beddra
mi vogghiu marità.

Indietro

Powered by