Scrivici

Sicilia pi tutti ...

di Pippo Alibrio


Un carretto siciliano
Fotografia gentilmente fornita da Pippo Alibrio

Viniti a viriri vui la me Sicilia
china di mura antichi e di culonni rari
ca sunu a loria i lu passatu magnu.
Di ‘ccà passanu i greci e i saracini
ci vinniru i rumani, l’arabi e i nurmanni;

chiurenu li spagnoli e arristanu li taliani.
Nui semu amabili, curtisi e uspitali
chini di mitu sacru e di sfurtuna
e sulu fora truvamu lu travagghiu e i lagrimuna.

Lu cori lu lassamu arreri
p’arriurdari a terra e i munti cu lu mari,
unni lassamu lu veru gran trisoru.

L’orgogghiu ca ‘nnì macina la menti supraffina,
vi purtau luntani, me cari cittadini,
ma ora chiamu a tutti prisenti, e… sull’istanti.
A terra nostra è lu caluri di `ll’amuri veru:
vinitilu a pruvari vui prima di muriri
lu trimulizzu ca pigghia o vostru cori
...satannu ‘nnà la navi o prima di sbarcari

Traduzione Indietro

Powered by