Scrivici

A me madri

Gianni Farruggio

Tu mi criscisti, mi mannasti a scola...
appoi mi mittisti l‘ali e mi dicisti...vola.
E iu vulai ‘ntra paisi strani,
senza pinzari ca ti lassai ‘nte peni.

Partii,..ti lassai sula,
comu na varca senza vila,
a testa frasturnata...l‘occhi chini,
e senza sangu tutti li to vini!

Ti lassai sula... partii luntanu,
ma vidu ancòra ca mi stenni a manu,
mi salutavi ma dicevi torna...
t‘aspettu cca, cuntu li me jorna...

Ora c‘haiu furriatu menzu munnu,
e l‘haiu vistu quasi ‘nsinu ‘nfunnu,
ora m‘arriposu e pensu a tia,
ccu tantu amuri e tanta nustalgia...

e pensu quantu beni mi vulevi,
a quanti cosi belli mi dicevi;
attentu non sudari...s‘annunca t‘arrifriddi,
e duci duci mi mittevi i manu ‘nte capiddi!

m‘accarizzavi mi strincevi forti...
siparari ni po‘ sulu la morti!
La morti ‘npitiusa t‘arrubbau,
e luntanu...luntanu di mia ti purtau!

Si fici tardu, passànu li me anni,
tra gioi, duluri e peni ranni!
Stancu é u me cori, stanca é la testa,
ma prestu n‘ancuntramu e sarà festa!

Indietro

Powered by