Scrivici

L`amaru casu di la barunissa di Carini

Poemetto di autore anonimo

Chianci Palermo, chianci Siragusa,
a Carini c’è lu luttu ad ogni casa;
cu’ la purtau sta nova dulurusa
mai paci pozz’aviri a la so casa.
Haju la menti mia tantu cunfusa,
lu cori abbunna, lu sangu stravasa;
vurria ‘na canzunedda rispittusa,
chiancissi la culonna a la mè casa;
la megghiu stidda chi rireva ‘n celu,
arma senza cappottu e senza velu,
la megghiu stidda di li Sarafini,
povira Barunissa di Carini!

Vicinu a lu casteddu di Carini
giria di longu un beddu cavaleri,
lu Vernagallu di sangu gintili,
chi di la giuvintù l’onuri teni.
Giria comu l’apuzza di l’aprili
‘ntunnu a lu ciuri a surbiri lu meli.
Di comu annarba finu a ‘ntrabbuniri
sempri di vista li finestri teni:
ed ora pri lu chianu vi cumpari
supra d’un baju, chi vola senz’ali;
ora dintra la chiesa lu truvati,
chi sfaiddia cu l’occhi ‘nnamurati;
ora di notti cu lu minnulinu
sintiti la so voci a lu jardinu.

Lu gigghiu finu, chi l’oduri spanni
ammucciateddu a li so’ stissi frunni,
voli cansari l’amurusi affanni
e a tutti sti primuri nun rispunni:
ma dintra adduma di putenti ciammi,
va strasinnata e tutta si cunfunni;
e sempri chi lu senziu cci smacedda,
ch’havi davanti ‘na figura bedda;
e sempri chi lu senziu ‘un ha valuri,
ca tutti cosi domina l’amuri.

Stu ciuriddu nasciu cu l’autri ciuri,
spampinava di marzo a pocu a pocu;
aprili e maju nni gudiu l’oduri,
cu lu suli di giugnu pigghiau focu:
e di tutt’uri stu gran focu adduma,
adduma di tutt’uri e nun cunsuma;
stu gran focu a du’ cori duna vita,
li tira appressu comu calamita.
...
Lu baruni di la caccia avia turnatu:
“Mi sentu straccu, vogghiu ripusari”.
Quannu a la porta si cci ha prisintatu
un munacheddu, e cci vosi parrari.
"Tutta la notti ‘nsemmula hannu statu."
...
Gesù Maria! Chi ariu ‘nfuscatu!
Chistu di la timpesta è lu signali
Lu munacheddu nisceva e ridia,
e lu baruni susu sdillinia:
di nuvuli la luna s’ammantau,
lu jacobbu cucula e sbulazzau.
Afferra lu baruni spata ed ermu:
“Vola cavaddu, fora di Palermu!
Prestu, fidili, binchì notti sia,
viniti a la me spadda ‘n cumpagnia.”
...
La barunissa di Carini
era affacciata nni lu so barcuni
chi si pigghiava li spassi e piaciri;
l’occhi a lu celu e la menti a l’amuri
termini stremu di li so’ disij.
“Viju viniri ‘na cavalleria;
chistu è me patri chi veni pri mia!
Viju viniri na cavallerizza;
forsi è me patri chi mi veni a ‘mmazza”.
“Signuri patri, chi vinistuu a fari?”
“Signura figghia, vi vegnu a ‘mmazzari”.
“Signuri patri, accordatimi un pocu
quantu mi chiamu lu me cunfissuri”.
“Havi tant’anni chi la pigghi a jocu,
ed ora vai circannu cunfissuri?
Chista ‘unn` è ura di cunfissioni
e mancu di riciviri Signuri.”
E comu dici `st’amari palori,
tira la spata pi cassaricci lu cori.
...
Lu primu corpu la donna cadiu,
l’appressu corpu la donna muriu;
lu primu corpu l’appi ‘ntra li rini,
l’appressu corpu cci spaccau curuzzu e vini!
Curriti tutti, genti di Carini,
ora ch’è morta la vostra signura,
mortu lu gigghiu chi ciuriu a Carini,
nn’havi curpanza un cani tradituri!
Curriti tutti, monaci e parrini,
purtativilla ‘nsemi ‘nsepurtura;
curriti tutti, pirsuneddi boni,
purtativilla in gran pricissioni;
curriti tutti cu na tuvagghiedda
e cci stujati la facciuzza bedda;
curriti tutti cu na tuvagghiola
e cci stuiati la facciuzza azzola!

Traduzione Indietro

Powered by