Scrivici

Inseminazione post mortem

Fefè Vaccaro

Ci dissi a me muggheri: siddu moru
pi eredità ti lassu sta simenza.
La metti a` banca, comu fussi oru,
e m`assicuri la supravvivenza!

M`arrispunnìu ca `un havi chi nni fari
di sta simenza misa cungilata,
ca un picciriddu lu putrà accattari
cu chidda frisca e no riquadiata!

Indietro

Powered by