Scrivici

L`apirtura di la caccia

Fefè Vaccaro

Iu pi la caccia nun ci n`haiu passioni,
picchì lu sangu mi dà turbamentu,
l`armali mortu mi fà cumpassioni
e lu bottu mi suscita spaventu.

Inveci me cumpari è cacciaturi,
perciò, quannu si grapi la stagioni,
si vesti tuttu comu un gladiaturi
e parti comu fussi una missioni.

Poi torna, comu un cani vastuniatu,
c`un acidduzzu dintra a lu carnieri!
`Na vota sula ca s`avia priatu...:
ci parsi un ursu ed era...un ragionieri!

Indietro

Powered by