Scrivici

Tecnologia e prugressu

Fefè Vaccaro

La posta e i ferrovii s`ammodernaru:
funzionanu cu chista automazioni,
chi voli diri, comu i spiegaru,
ca a genti nun travagghia in conclusioni
Travagghianu li machini pi iddi,
basta ammaccari un tastu o un buttuni...
diventa un jocu pi li picciriddi,
pi comu fari baddi c`u sapuni.
Ora li littri quannu li spiditi
viaggianu `nta i fila di la luci,
e si jisati l`occhi li viditi:
putenza di sta scienza chi seduci!
Li treni...? Mancu u tempu d`acchianari
e già s`arriva d`unni s`havi a jiri.
Pi cu luntanu va pi travagghiari,
ci sta cchiù picca a farlu ca no a diri.
E` logicu ca veni `i dumannari
picchì ritardi e danni `un hannu frenu:
`nca sbagghi un sulu tastu d`ammaccari
e `nveci d`una littra parti un trenu!

Indietro

Powered by