Scrivici

Lu caru vita

Fefè Vaccaro

Siddu avissi nasciutu babbaluci
problemi pi la casa nun n`avissi;
bulletti di telefonu, acqua e luci,
chi cosa sunnu mancu lu sapissi!
La notti m`arrunchiassi dintra a scoccia
e la matina, quannu m`arruspìgghiu,
nun avissi bisognu di la doccia
e nun truvassi a cammara in scumpìgghiu.
Fussi bastanti un pocu di lattuga,
un pocu d`accia opuru pitrusinu,
mi n`acchianassi supra una fastuca,
senz`essiri `nquitatu d`u vicinu.
`Nmenzu una rama poi m`addummiscissi
e aspittassi ddocu chi m`agghiorna:
vi giuru ca lu canciu lu facissi
si `un fussi pi lu `mpacciu di li corna!

Indietro

Powered by