Scrivici

Lu pisci inquinatu

Fefè Vaccaro

Lu pisci nun è chiù comu `na vota,
picchì lu mari nun è chiù lu stissu
e, puru si piscatu `nta l`abbissu,
zoccu cunteni nun è cosa nota.

Accussì gira di lu munnu `a rota:
ora c`è scantu ca lu staoccafissu
cunteni lu mircuriu, opuru spissu
àutri purcarii di speci ignota.

Ma `u Ministeru di la sanità
ni tranquillizza, e s`unu s`arrifridda
anzi si trova la cummurità

di misurare `a frevi cu `n`ancidda
opuru c`un mirruzzu o un baccalà
`nfilatu tri minuti sutt`ascidda!

Indietro

Powered by