Scrivici

U vicchiareddu - Gaspare Pipitone

Lu viu sempri
tutti li matini
come un rologgiu
alla stessa ura,
caveni p`accattarisi
u giurnali.


Avi un vastuni,
na cuppuledda niura
la giacca `ca cci penni
supra i spaddi
e nu canuzzu
chi ci curri ` ntornu.


E prima di passari
lu stratuni
si talia bonu
a dritta e a manca,
tastia la strada
cu ddu so vastuni.


S`aggiusta a cuppuledda
supra a testa
e quannu l`urtima
machina ha passatu
acchiappa lu canuzzu
so e passa.


Vidennulu accussi
mi sentu calmu.
E quannu certi voti
nun lu viu,
lu cercu sutta e supra
comu un pazzu.


Lu iornu quannu
sinn`avissi aghiri
picchi e` tuttu malannatu
e stancu
ddu iornu ca mi manca
poi chi fazzu ?

Indietro

Powered by