Scrivici

La matri mia

di Carmelo Vaccaro

Mi ricoddu ddu iornu quannu minnii
pircchi ora l’aiu caputu che dda ti pirdii.
Cuntu li iorni che aiu passatu senza di tia
ni stù paisi che ora vidu tristi comu a mia.

Ti lassai chiancennu ni na seggia
senza pinzari che stava iernu ni na caggia,
lu tiempu a passatu senza pinzari
che m’avissu piaciutu vidìriti ‘nvicchiari.

Ni stù avissi vulutu stàriti vicinu
ppi farimi accucciari, vasari e tinìriti li manu,
li stissi manu che quann’era picciriddu
mi cummighiavunu ppi ‘un sìntiri friddu.

‘Un ci nnè paroli ppi cuntàri la luntananza
di stà mamma che campa cu la stissa spiranza.

Indietro

Powered by