Scrivici

Manipolazioni genetiche

Fefè Vaccaro

La scienza detti la dimustrazioni
ca l`omu d`accussì nun fu criatu:
era un armali stùpitu in passatu,
lariu, pilusu e senza educazioni.

Ma la natura porta a` perfezioni
e l`omu adaciu adaciu s`ha canciatu:
pirdìu lu pilu, divintò educatu...
è chista la teoria `i l`evoluzioni!

Ora però (cu tuttu ch`è scinziatu),
duna `nta i spirimenti l`impressioni
ca ancora c`è attaccatu a l`antenatu.

E ci nni metti tanta di passioni,
`mpignu, studi, ricerchi, `u svinturatu
voli turnari armali... in conclusioni!

Indietro

Powered by