Scrivici

La pinnula

Fefè Vaccaro

M`aveva scrittu u medicu,
picchì sugnu nirbusu,
una partita `i pìnnuli
cu l`istruzioni d`usu.

Ma in farmacia mi dèttiru,
pi sbagghiu, iu suspettu,
cu a scritta "made in USA",
di pìnnuli un tubettu.

Mi cunsumai! Sta pìnnula
mi duna la visioni
di provocanti fìmmini
cu milli tintazioni.

A la tivvù, a svagarimi,
mi staiu na para d`uri:
è antica, in biancu e nivuru,
però la viu a culuri!

Puru a prisintatrici
(affàbili signura),
darreri a lu micròfonu
completamenti è nura!

Visti li risultati,
mi lèggiu l`istruzioni...
mi vennu i quaranati,
tricentu di prissioni!

Autru chi calmanti!
La pìnnula sirvìa
pi cu è troppu... calmu!
Insumma no pi mia!

Indietro

Powered by