Scrivici

La vacca pazza

Fefè Vaccaro

Pigghiavu in Inghilterra,
cu pìcciuli in contanti,
na vacca, `i razza pura
ma troppu stravacanti.
Mi dìssiru: "...è speciali!"
ma nun crideva tantu!
Pi ghiricci d`appressu
ci voli veru un santu!
Erba `un ni mancia e mancu
pagghia po` addiggiriri.
Pruvavu, ma fu inutili,
cu sparaceddi e giri.
Ci piàcinu i viscotta
e autri cosi fini:
spinnìvu una furtuna
pi wafer e grissini!
A l`arba vaiu pi mùncilla:
latti `un ni voli fari.
"Ma comu ti pirmetti"!
Mi dici: "`Un mi tuccari"!
Pritenni u bagnu `n càmmara
e dòrmiri `nto lettu.
Siccomu e troppu timida
vulissi u reggipettu!
Nun sacciu chiù ch`è fari!
Criditi a stu vaccaru:
cu chista vacca pazza,
a mia mi cunsumaru!

Indietro

Powered by