Scrivici

La cultura

Fefè Vaccaro

Signuri, chi pinsati di l`usanza
ca li fìmmini, ormai, pi sparagnari,
scummògghianu, nun sulu tutta a panza,
ma puru u pettu, quannu vannu a mari?
Iu, pi daveru, nun mi scannalìu
a vìdiri nta spiaggia st`abbunnanza
di sti biddizzi, di stu beni i Diu.
Anzi, pi dari bannu a la `gnuranza,
fazzu comu si fussi architittura:
mi fermu a taliari e ci studìu.
Cunfruntu furma, livellu, misura...
e fazzu selezioni a modu miu:
ci su` a banana, a pira, a nuci i coccu,
a ficu sicca..., in basi a la natura!
Ma cu mi vidi fermu comu a un loccu,
lu capirà ca u fazzu pi cultura!?

Indietro

Powered by