Scrivici

Lu me ritrattu

Fefè Vaccaro

A un amicu chi mi lu dumannò ci mannu

LU ME RITRATTU

Pitturi di strapazzu, rumpibaddi,
gentili, siccu e longu `nta l`aspettu,
chiaru di peddi, curvu `nta li spaddi,
unu chi nun ci mori `nto so` lettu.
Amanti di biddizza e di cavaddi,
piscaturi di `nterra pi dilettu,
strudusu, manu fini senza caddi,
travagghiaturi sulu d`intellettu.
Avversu sempri a tutti i pappagaddi
chi parranu senz`anima e cuncettu,
adoraturi `i Cu` nascìu `nte staddi.
Puliticanti mai, senza risettu,
pueta sempri, di `sta scura vaddi
spera niscirisìnni no in difettu.

Indietro

Powered by