Scrivici

SONNU D`UN BARRACCATU

Stanotti mi `nsunnavu ca `u guvernu
m`assignava la casa populari,
speci pinsannu c`ora veni `u `nvernu,
criditi, `un mi vuleva arruspigghiari.

Eranu quattru càmmari puliti
cu `na cucina granni e un cammarinu,
e cu du` figghi ca l`hè fari ziti,
la cugnintura capitò a puntinu.

Senz`ùmitu e cu gas di cità,
cu scardabagnu, cu purtiniria...
nun ci mancava `na cummirità,
puru lu suli dintra ci trasìa!

`Nfatti m`arruspigghiai cu lu so` raggiu
chi passò pi lu tettu spirtusatu.
Capivu allura ca era un miraggiu
e mi truvavu ancora barraccatu!

Traduzione Indietro

Powered by