Scrivici

LU MISTERI DI SALVATURI

(versi di cinico dileggio)

Quannu si maritò Don Salvaturi,
ci dissi so` parrinu: - `Un ti scantari,
puru si `un hai travagghiu, c`è l`amuri!
Quarcosa attruvirai d`arrusicari! -

`Nfatti doppu tri misi so` muggheri
truvò cu la cunsola tutti `i jorna
e Salvaturi lu truvò `u misteri:
chiddu d`arrùsicarisi li corna!

Traduzione Indietro

Powered by