Scrivici

VINT`ANNI

(Primo premio "Insieme nell`Arte" 1991)

Tannu amava la vita!
Quannu m`arruspigghiava a la matina
cu la vuci di Rosa
chi, cantannu,
jiava a cògghiri l`acqua a la funtana.
E lu so` cantu m`arristava `ntesta
e cchiù nun mi lassava
pi tutta la jurnata.

Tannu amava la vita,
quannu, `nta li notti d`aùstu,
l`amici tutti, junciuti `nta la chiazza,
stàvamu a millantari li conquisti
di fìmmini mai visti.
E `nta stu jocu di farfantaria
vincìa lu cuntu `i chiddu
c`avìa cchiù fantasia.

Tannu amava la vita,
quannu, cu milli liri `nta sacchetta,
mi sinteva un baruni,
quannu fumava
senza la suggizioni di la tussi
e mi parìa d`aviri
la forza d`un liuni.

Tannu, a vint`anni,
quannu m`arruspigghiava a la matina
cu la vuci di Rosa
e nun sapia chi fussi lu duluri,
era bella la vita.
Zocch`è ora
lu sapi lu Signuri!

Traduzione Indietro

Powered by