Scrivici

VISIONI

Mi stava appinnicannu, doppupranzu,
sutta a un pedi d`alivi.
Era jurnata di lu ferraùstu
(quattru o cinc`anni fà).
Cicali murritiusi sunàvanu,
senza dàrimi abbentu,
la stissu richiamu d`amuri.
`Nta l`afa, ogni tantu,
un filiddu di ventu
m`asciucava `u suduri
e annacava li pampini d`argentu.

Quannu ca tuttu `nsèmmula,
`ntisi na vuci
chi mi chiamò pi nomi.
E, comu fussi un sonnu,
vitti a `na bedda matri chi ridìa
mentri ca si vasava
lu so` nutricu `mbrazza.
Un pocu s`incugnò
e mi pruju a so` figghiu
dicennu: - guardamillu!

Iu lu tinìa, cu priu.
E mentri lu taliava
iddu criscìa:
picciutteddu, picciottu si facìa,
omu cu a varba...
`nfinu ca mi lu vitti mòriri
`nta i vrazza, chinu `i sangu,
cu na firita aperta `nta lu ciancu.
Chi straziu `nta lu gridu ca jittai!
E tannu li cicali si zitteru!

Traduzione Indietro

Powered by