Scrivici

VITA DI PUETA

Cu sta manìa chi haiu di puitari
mi scordu d`accattari lu manciari.

Nèsciri e fari t`anticchiedda `i spisa
pi mia è comu còmpiri `na `mprisa.

Mi piaci sulu scrìviri ballati,
sunetti, giambi e versi strampallati.

A menzujornu a tavula è cunzata,
ma manca u pani e puru la `nsalata.

E iu, chi p`u pitittu nun staiu addritta,
pigghiu na puisia e la fazzu fritta.

Pi digistivu mi vivu un sunettu
e doppu mi va` curcu `nta lu lettu.

Quannu mi susu staiu peggiu di prima:
chista è la vita quannu piaci a rima!

Traduzione Indietro

Powered by