Scrivici

LU MUNUMENTU

(dal Giornale di Sicilia dell`11 luglio 1986)

Vulissi si facissi un munumentu
no, chi sacc`iu, a la Paci, a la Vittoria
o puru a quarchi n`àtru sintimentu,
picchì chisti ci l`hannu già la gloria.
Lu munumentu ca vulissi fari
s`avissi a dedicari a L`Omu onestu,
chi `un s`ha stancatu mai di travagghiari,
chi la matina s`ha susutu prestu,
chi `un ha pinsatu mai, mancu un mumentu,
puru si puvireddu, d`arrubbari.
Chi mortu nun lassò lu tistamentu,
picchì un aviva nenti di lassari!
`Nta `u marmu ci scrivissi: "A la memoria
di cu` fu coerenti in ogni gestu
e nun si trova `nta li libra `i storia
pi `u so` campari libiru e modestu"!

Traduzione Indietro

Powered by