Scrivici

LU PEDI `I FICU

Supra a lu gran piròscafu
partìu Turi Tutuni,
bigghiettu `i terza classi,
valigia di cartuni.
Aviva diciott`anni
quann`u vasò a so` matri,
ci dissi: "Senza chiànciri...
nun siti suli vuatri.
E` tantu granni `America,
travàgghiu nun ni manca,
prestu vi mannu i dollari
e li mittiti a` banca.
Ccà la burgata è povira,
li vucchi sunnu tanti,
sulu si ponnu jinchiri
si partu pi emigranti.
O` latu di la casa
chiantavu un pedi `i ficu,
la sira tu abbivìralu
sinnò m`arresta nicu"!

Partìu cu lu piròscafu,
ci stetti quasi un misi,
a Nuova York arriva
sulu cu tri cammisi.
Prima ca trasi in portu,
la statua, di luntanu,
ci detti lu salutu
cu a torcia nta la manu!
Sbarcò Turi Tutuni
supra a lu novu munnu
e si sintìa `nta l`animu
Cristofuru Culummu!
la vuluntà `un ci manca,
li forzi l`havi sani,
ci tròvanu u travàgghiu
l`amici paisani.
`Ncumincia a lavapiatti...
e nni lavò, ma quanti!
Prima ca passa un annu
si grapi un ristoranti!

A` casa manna pìcciuli,
su sazi matri e figghi,
cu i dòllari d`America
allìvanu cunigghi.
Scrivi Turi a la matri:
"Mi sèrvinu aiutanti!
Fà vèniri a i me frati,
vinìti tutti quanti"!
Pàrtinu... li picciotti,
la matri resta sula,
lu ficu l`abbivìra
c`u chiantu chi ci scula!
Resta vacanti `a casa,
cu lu purtuni chiusu.
O` postu di lu cori
la matri havi un pirtusu!
Lu pedi `i ficu crisci
e àrbulu si fà,
la matri inveci accurza
pi curpa di l`età!

Li figghi si marìtanu,
la matri si fà nanna,
comu si la sintìssiru,
canta la ninna nanna!
Assùmmanu i ritratti
di tutti i niputeddi:
pàrinu facci d`àncili
pi quantu sunnu beddi.
Parra l`Amiricanu
st`àtra ginirazioni,
picchì su` citadini
di n`àutra nazioni.
Si fannu granni e crìscinu,
`ntantu scoppia la guerra.
Crisci puru lu ficu
supra a la nostra terra.
Parti surdatu u granni,
la nanna intantu mori
senza putiri strìnciri
a nuddu `nta lu cori!

Sbarca in Sicilia Cìcciu
`nsèmmula a l`alliati,
però Frank lu chiàmanu
l`amici e li surdati:
`Nsacchetta havi un pizzinu
e na fotografia,
mentri li baddi frìscanu,
cerca qual`è la via:
Trova qual`è la casa,
è `nfunnu a la burgata...,
li bummi `un la lassaru:
e menza sdirrubbata!
Iddu nun si n`adduna:
lu punta lu nimicu...
lu sarva di lu chiummu
un grossu pedi `i ficu!
L`havìa chiantatu u patri,
l`abbivirò la nanna
mentri ca, cu li lacrimi,
cantava `a ninna nanna!

Traduzione Indietro

Powered by