Scrivici

V. E. di Savoja

Prima nun lu vulèvanu fari tràsiri. Ora nun lu vonnu fari nèsciri.

Dicìtimi si `un è un paisi stranu
chiddu chi metti milli `mpidimenti
e ostàcola a lu figghiu d`un sovranu
chi voli riturnari `nta so` genti!

Dicìtimi siddu è un agiri umanu
ca poi, doppu trasutu, finalmenti,
lu mèttinu in prigiuni c`un guardianu,
senza putiri vìdiri a i parenti!

Dicìtimi picchì a stu cristianu
ci hannu a `mpidiri ca, liberamenti,
si nni putissi jiri arrè luntanu!

Mittemu ca guadagna e si nni penti
e nun si nni va` cchiù, ca vusca granu!
Dicìtimi... anzi no, `un diciti nenti!

Traduzione Indietro

Powered by