Scrivici

FALLU DI ESPULSIONI

(Sunettu Biblicu-sportivu)

Di l`Eden scacciati, Eva e Adamu
su` siddiati pi la situazioni:
"Pi un caprìcciu, talè, ni cunsumamu"!
Cummèntanu tra chianti e imprecazioni.

"Comu putemu fari ora pinsamu,
ca pi manciari `un basta l`intenzioni...
ne basta ni dicemu: amuri t`amu,
pi aviri acqua, luci e abitazioni!

Speci si spunta poi quarchi nutricu,
comu `u campamu, ti dumannu e dicu!
...Ne` lu putemu dari in adozioni"!

Canziànnu a Adamu a pàmpina di ficu,
Eva, scrutannu sutta a lu viddicu:
"A mia `un mi pari FALLU di esplulsioni"!

Traduzione Indietro

Powered by