Scrivici

L`ORGOGLIU

Jennu a l`abbivirata,
don Gaspanu, vitti
ca mentri `a mula s`appuzzava,
lu cavaddu
si tinìa luntanu.
...L`acqua era pura,
senza un filu d`erba,
di unni ci vineva
`sta riserva?!
Quannu la mula
si jinchìu la panza,
Gaspànu la capìu
la riluttanza:
- Vivi! Bestia sdignusa!
Si `u lu sai...:
è veru ca diversu
avìti u patri,
ma o` munnu vi ci misi
`a stissa matri! -

Traduzione Indietro

Powered by