Scrivici

LA MUGGHIERI SICCA

Cu tia, mugghieri mia, d`accussì sicca,
mancu ci sentu priu dintra a lu lettu!
Cu `sta manìa di lu manciari picca,
lu sai zoccu mi pari `nta l`aspetto?

... Mi pari cumu a gatta d`a Za Cicca,
chi cchiù di tutti havi lu difettu
ca li pitanzi li schifìa e li licca!
Forsi era megghiu ca ristava schettu!

Traduzione Indietro

Powered by