Scrivici

LA BANNERA

(dal Giornale di Sicilia del 15/6/1985)

Quann`era picciriddu, pi jucari,
sfardavu `na cammisa di me patri,
`na cruci mi ci misi a pitturari
e fici `na bannera, pi nuatri
chi comu i granni jucàvamu a la guerra;
facìa pi asta un manicu di scupa,
e quantu voti ci finìu pi `nterra,
scunfitta da li "Figghi di la Lupa"!
Ma sempri la currèvamu a jisari,
picchì dda cruci russa pitturata
era l`onuri e, puru pi jucari,
mai l`avissimu `nterra abbannunata!
Ora quantu nni viju di `sti banneri,
cu tantu di midagghi e asti d`oru,
appizzati `nta i circhi e `nta li feri
e puru `nta li posti di ristoru.
Ma nun n`haiu vistu cchiù d`accussì beddi
quantu la nostra di tant`anni fà,
quannu ca si jucava, picciutteddi,
cu l`anima nnuccenti di l`età!

Traduzione Indietro

Powered by