Scrivici

LU JOCU DI LA STRUMMULA

(Dal Giornale di Sicilia del 10/11/1985)

Comu si joca a` strùmmula...?
Sintiti, vi lu spiegu:

S`havi a pigghiari `n manu,
mentri firrìa, s`intendi,
e si cafudda un colpu
a chidda `n terra
di l`àutru cuncurrenti;
e chistu a turnu
finu a quannu una
sborda di lu signali
misu prima.

Qual`è lu premiu...?
quattru "pizzatuna"
`nta boccia di u pirdenti,
chi ormai si raccumanna
a la furtuna,
pi `un vìdiri la strùmmula
spaccata `n tempu un nenti!

Traduzione Indietro

Powered by