Scrivici

SENNAIT PICCIRIDDA ETIOPI

Sennait=La buona (Da una cronaca di guerra)

Nun avennu nenti di vìnniri,
Sennait,
pi putiri manciari,
si vinnìu lu corpu a un surdatu.
Ancora nun avìa fattu nov`anni!

Tutta la jurnata
l`avìa passata a dumannari,
ma nun potti arricògghiri
quantu bastava
pi un tozzu di pani.

D`accussì la guerra,
in Etiopia e in tuttu lu munnu,
quannu nun po` scippari la vita,
arrobba l`anima a li picciriddi!

Traduzione Indietro

Powered by