Scrivici

MALINCUNIA

Po capitari ca,
`nta un jiornu `i festa,
mentri si ridi e scherza cu l`amici,
`nto` menzu a un pranzu
filici cu i parenti,
ca un ricordu,
una malincunia
a tradimentu passa pi la menti.
Scumpari lu surrisu,
pusamu lu biccheri
chinu `i vinu,
na lacrima stiddìa
supra a tuvagghia bianca
`i puru linu.
Comu `nta na pellìcula videmu
quarcunu chi era ccà
tant`anni fà.
Un figghiu vi talìa:
- chi c`è papà?
- Stava pinsannu...
nenti, sulu un mumentu
di malincunìa!

Traduzione Indietro

Powered by