Scrivici

RIMURSU

Quann`era picciriddu,
me matri
mi `nsignò a parrari cu Diu.

- Senza timuri, pàrraci! -
dicìa.
- Ma unn`è? Ca nun lu viju! -
- Pàrraci, è o` latu a tia! -

I picciriddi
su` comu l`aceddi di l`aria.
E iu, cu l`occhi a lu celu,
parrava cu Diu.

Ora, doppu tant`anni,
doppu tanti discursi
lassati a metà,
l`occhi, chi `un sunnu cchiù
di picciriddu,
si fannu privi
di taliari `ncelu.

Ora c`è lu timuri
ca Iddu mi dumanna:
- Unn`è me fìgghiu?
Picchì `un ci dasti
a vìviri e a manciari?
Picchì nun lu vististi?
Picchì `un ci dasti
un lettu pi dòrmiri? -

E iu
nun ci pozzu dumannari:
- Cu era to` figghiu -
quannu,
milli voti a lu jornu,
lu `ncontru
`nta l`occhi spirdati
di li puvireddi!

Traduzione Indietro

Powered by