Scrivici

PUPI E ONOREVULI

Un paladinu, tuttu camulutu,
lu pìgghia arreri `n manu lu puparu.
Ci duna un pocu `i stuccu unni è firutu,
un pocu di culuri d`unni è chiaru.

C`un vistiteddu novu di villutu
pari nasciutu aèri paru paru.
E` comu a un onorèvuli canutu
doppu ca i so` magagni si scurdaru.

Ritorna, pigghia postu in Parlamentu
e fà campagna moralizzatrici;
canciò bannera, parra cu talentu

e ognunu presta accura a zoccu dici.
Viditi quantu vali e chi purtentu
diventi cu na manu di virnici!

Traduzione Indietro

Powered by