Scrivici

CHIFFA` MURIU GIUFA`?!

(Dal Giornale di Sicilia del 17/11/1985)

`Nsèmmula a lu giurnali
mi dèttiru a "dispenza"
cu un cuntu eccezionali;
pigghiavu cunuscenza
d`a morti di Giufà!

Iu sempri avìa cridutu
ca chistu pirsunaggiu
n`avìa ancora murutu,
ma fussi nna un villaggiu,
puru cu la so` età!

Cunvintu era e cuntentu
ca cu la so saggizza
dittava o` Parlamentu
`sti liggi e `sta chiarizza,
comu na Maistà!

Inveci chi scuprivu
`nta u cuntu `i Bufalinu:
Giufà cchiù nun è vivu,
picchì murìu u mischinu
quasi ottant`anni fa!

Ristavu scuncirtatu,
stunavu pi stu dannu
e tuttu scunsulatu
allura mi dumannu:
`sti liggi cu li fà?!

Traduzione Indietro

Powered by