Scrivici

LU `MPIATU DI LU STATU

(Dal Giornale di Sicilia del 3/11/1984)

Lu `mpiatu di lu Statu
sempri aspetta a fini `u misi,
comu un jornu furtunatu
pi pagàrisi li spisi.

Ma la busta, pi ogni vota,
cchiù vacanti ci addiventa,
comu si una manu ignota
li gabelli ci l`aumenta!

Tantu su` pi u sinnacatu,
tantu pi la suvvinzioni,
un pizzuddu fu livatu
puru p`assicurazioni.

Manca sula la pruposta
di tassari la muggheri
e aumentari chista imposta
s`havi grossu lu darreri!

`Stu sistema havi lu statu:
fari finta di pagari!
Pi risposta lu `mpiatu
fà la finta `i travagghiari!

Traduzione Indietro

Powered by