Scrivici

LA BANNERA

(Dal Giornale di Sicilia del 15/6/1985)

Quann`era picciriddu, pi jucari,
sfardavu na cammisa di me patri,
na cruci mi ci misi a pitturari
e fici `na bannera pi nuatri

ca, comu i granni, jucàvamu a la guerra;
facìa pi asta un manicu di scupa
e quantu voti ci finìu pi `nterra,
scunfitta di li "Figghi di la Lupa"!

Ma sempri la currèvamu a jisari,
picchì `dda cruci russa pitturata
era l`onuri e, puru pi jucari,
mai l`avìssimu `nterra abbannunata!

Ora quantu ni viju di `sti banneri
cu tantu di midagghi e asti d`oru,
appizzati `nta i circhi, `nta li feri
e puru `nta li posti di ristoru.

Ma nun n`haiu vistu mai d`accussì beddi
comu la nostra di tant`anni fà,
quann`è ca si jucava, picciutteddi,
cu l`anima nnuccenti di l`età!

Traduzione Indietro

Powered by