Scrivici

LITTRA DI UN ESILIATU

(Dal Giornale di Sicilia del 26/2/1986)

Passaru quarant`anni,
mei cari cumpatrioti,
tutti chini d`affanni
ma sempri a vui divoti.

La Patria assai mi manca
(un pocu puru `u tronu),
dàtimi carta bianca,
vi giuru, sugnu bonu!

Sbagghiò sulu me nannu
ca detti l`apertura
(comu già tutti sannu)
o` Fasciu e a l`avvintura!

Ma tutti l`antinati
di cui portu lu nomu,
fòrunu tutti amati
(comu u` Re Galantomu).

Facìtimi turnari,
nun purtirò scumpìgghiu,
vulissi sistimari,
`nsèmmula a mia, a me figghiu.

Chista Custituzioni
c`aviti mi fà tortu,
troppa è la punizioni:
di vivu mi fà mortu!

A l`èstiru chi fazzu?
Mi cercu di sbariari.
Sinnò diventu pazzu
pinsannu a riturnari.

La caccia è lu me svagu!
Iu puru sugnu umanu
(tantu ca puru pagu
si ammazzu a un cristianu)!

Traduzione Indietro

Powered by