Scrivici

LU PIZZU

8 gennaio 2008

Iu pizzu nun ni pagu, un sugnu pazzu
ca mi va` `nchiaccu `nta stu tintu lazzu,
travagghiu onestamenti e nun `ntrallazzu,
cu lu suduri lu me pani fazzu.

Iu sugnu un omu, `un sugnu un cannavazzu
e dignità e onuri nun li strazzu.
Si notti e ghiornu mi fazzu lu mazzu
nun è pi li tarì dari a unu a sguazzu.

La vita mia, pi certu, la strapazzu,
ma travagghiannu mi spuntò u mustazzu,
lumi `nta testa e forza `nta lu vrazzu.

Cu paga u pizzu è sempri `nto `mbarazzu
e s`arriduci un puviriddazzu.
Iu pizzu nun ni pagu, un pagu un .....!

Traduzione Indietro

Powered by