Scrivici

ATTUALITA`

(Proposta politica)

Sapiti picchì tutti `sti reati?
Picchì su` troppi l`intercettazioni!
Jamu a finiri tutti carcirati
si nun si trova quarchi soluzioni!

Ci voli un frenu pi `sti magistrati
chi si fissaru cu la corruzioni!
Su` schiffarati e passanu i jurnati
a méttiri lu munnu in suggizioni.

Lu dicu iu a cu` s`havi a intercettari:
mafiusi, terroristi... chisti sì,
`n sapemu zoccu ponnu cumminari

picchì ci manca quarchi venerdì!
... S`unu parra `i pulitica e d`affari,
l`àutri l`hannu a séntiri? Picchì?!

Traduzione Indietro

Powered by