Scrivici

<I>Ninna nanna</I> di la notti di Natali

Maria Virgini annacannu
a Gesù ch`é figghiu sò,
ci dicia accussì cantannu:
`Fai la ninna, fai la vo`,

beddra rosa, biancu gigghiu,
fai la vo`, Gesuzzu figghiu!

Chi ssu beddri `sti masciddri,
ch`é amurusa `sta vuccuzza,
chi ssu duci `sti capiddri,
quantu é duci `sta facciuzza!

Lu me cori pi tia spinna,
fai la vo`, fai la ninna.

Figghiu beddru e picciriddru,
di `stu cori ardenti ciamma,
veramenti senti friddu,
veni, abbrazzati a la mamma.

Iu ti scrafu a lu me pettu,
fai la vo`, figghiu dilettu.

Quantu t`appiru a purtari
di rigali li pasturi,
tutti a tia li vogghiu dari
cu cchiù affettu e cu cchiù amuri,

Ora fatti un sunniceddru,
fai la vo`, Gesuzzu beddru.

Traduzione Indietro

Powered by