Scrivici

LU BABBALUCI

(Dal Giornale di Sicilia del 29/9/1985)

Siddu avissi nascìutu babbaluci
problemi pi la casa nun n`avissi;
bulletti di teléfono acqua e luci,
chi cosa sunnu mancu lu sapissi!

La sira m`arrunchiassi dintra `a scòccia
e la matina, quannu m`arruspìgghiu,
nun avissi bisognu di la doccia
e nun truvassi a càmmara in scumpìgghiu.

M`accurdassi c`un pocu di lattuca,
un pocu d`accia, un pocu `i pitrusinu,
mi n`acchianassi supra `na fastuca
senz`éssiri `nquitatu d`u vicinu.

`Nmenzu a `na rama poi m`addumiscissi
e aspittassi ddocu ca m`agghiorna.
Vi giuru ca lu canciu lu facissi
si `un fussi pi lu `mpàcciu di li corna!

Traduzione Indietro

Powered by