Scrivici

A SALVATORE EQUIZZI

L`Usignolo palermitano del Po` t`u cuntu

Mi capitò di léggiri un librettu
ca un pueta di vint`anni fa
scrissi, abbagnannu a pinna `nta lu pettu,
mitténnucci l`amuri e l`onestà.

Ci sunnu sintimenti accussì puri,
ci sunnu versi accussì raffinati,
ca vi lu giuru chistu su` l`onuri,
s`avìssiru a sculpiri `nta i balati!

E lu sapiti vui cu è l`auturi?
Un certu don Totò. Facìa `u ciuraru,
ma cchiù ca rosi, assai vinnia l`amuri,

anzi lu rigalava... un fattu raru.
Ammàtula `un campò ca li so` ciuri
su` `ncelu misi e fannu di stiddaru!

Traduzione Indietro

Powered by