Scrivici

PUNTI DI VISTA

25.06.2009

Di quannu ca mi mìsiru in pinsioni,
pi via ca era a lìmiti d`età,
jùnciri a fini misi è un`afflizioni:
ci arrivu satariannu `i ccà e di ddà!

Satu puru `a matina `a culazioni
picchì arrivavu quasi in povertà,
nun parru di li pìnnuli e `gnizioni:
cùstanu `u duppiu di tri anni fa.

Scrissi `o ministru di la Prutizioni
e a chiddu di la Solidarietà
e rispunneru: "Avemu st`opinioni:

la pinsamu `o cuntràriu. In virità
ascisc, coca e prostituzioni
ora cùstanu quasi la metà!"
Traduzione Indietro

Powered by