Scrivici

A ONOFRIO DE LUCA

(Ovvero Pizza, Amore e Fantasia)

Siddu `na sira sugnu spitittatu
o me mugghieri `un voli cucinari,
àutra cosa nun fazzu chi accattari
`na pizza chi dilizia lu palatu.

E s`haiu quarchi òspiti `nvitatu
la pìgghiu bedda granni: familiari!
E pi cirtizza di nun sfigurari
vaju unni lu gustu è assicuratu!

`Nta chiazza, a Passu `i Renu, un prufissuri,
conza li pizzi cu gran maistrìa.
Si chiama `Nòfriu e giuru, su l`onuri,

ca mégghiu `un n`haiu manciatu in vita mia.
Tuttu `stu gustu e tuttu `stu sapuri
picchì ci metti amuri e fantasia!

Traduzione Indietro

Powered by