Scrivici

LITTRA D’AMURI

Suruzza mia, sta littra ca ti scrivu
è na littra d’amuri.
E’ lu cori ca parra,
è di stu pettu la pussenti china
ca straripau e camina
sradicannu li ciuri,
allividdannu muntagni e chianuri
jiennu gridannu nni la so fuddia:
Anima mia!….
E’ na littra d’amuri, na risposta
a tuttu chiddu chi m’à dittu tu,
ammucciuni di mia.
ammucciuni di tia,
senza c’avissi dittu una parola
cu sta vucca ca ridi e fa ‘nsunnari
passiati luntani….
nni li regni d’amuri…
unni lu tempu nun finisci chiù.
Tu si sposa di Cristu biniditta,
ca Diu ti vitti accussì santa e duci
e ti vosi cumpagna a la so cruci
e t’abbunnau di celi
nni st’occhi luminusi e senza veli,
ca sannu d’autri munni!
di paraddisi aperti unni trasiu
stu cori ‘nnamuratu e si spirdiu.
Tu si spusa di Cristu, iu ‘nnamuratu
ti salutu rigina e mi nni vaju
lassannuti unni sì cu lu to amuri,
lassannuti unni sì cu lu to beni.
Ma lu me cori ti lu lassu ddocu,
lu lassu nni st’artari cumminatu
ca lu cunsai pi tia
cu li ciuri di l’anima,
cu li raccami di la puisia,
cu li lacrimi santi
c’hannu chiuvutu da li me’ pupiddi,
e ti jincheru l’abbitu di stiddi
nni li viggghiati amari;
lu lassu a tia lu cori
iu ti lu lassu pi lampa c’adduma
cu l’ogghiu santu di l’anima mia,
iu ti lu lassu ca si sfà e cunsuma
abbasta ca ti duna cumpagnia.

NOTA
Per la poesia Litta d’amuri Rosario Equizzi scrive così: “Mio padre era giardiniere in un convento di suore e, mentre lavorava, conobbe una suora giovane e bellissima. Fra di loro nacque un’intesa spirituale e culturale e poi una simpatia ed un amore immenso. Ma la madre superiora se ne accorse e la suora fu trasferita altrove. Mio padre ne soffrì terribilmente. Questa poesia non ha nulla di sacrilego perché fu un amore spirituale e purissimo.”

Traduzione Indietro

Powered by