Scrivici

Si chiama Amuri

di Domenico Strazzulla

Chi mi succedi,
nun sugnu ranni pì stu duluri?
Nù ruppu cà mi pigghia d’intra
e mi strinci lu cuori.
Nun basta canciari aria,
nun basta caminari,
o nun pinsari...
Aspìu a destra, aspìu a sinistra,
e tutti mi rirunu,
ma sulu unu mi rispunni
e mi dici:
Nun ti scantari figghiu miu.
chistu é l’amuri.

Traduzione Indietro

Powered by