Scrivici

La nascita di Gesù

(Anonimo)

San Giuseppi caminava
e la retina tirava,
la so spusa ci dicìa:
"Quantu è longa chista via."
S`incuntravanu tanti genti,
tutti jianu a Bettilemmi,

Arrivannu a Bettilemmi
quanta genti `nna li strati,
e l`alberghi e li lucanni
sunnu tutti chini `nchinati.
Porta pi porta tuppulìa,
ma `un c`è postu pi Maria.

Sulu fora di li mura
attruvaru `na manciatura
e `nmezzu `n voi e `n`asineddu
nascì Gesù Bommineddu.
La Maronna pi lu jelu
lu cummogghia cu lu velu.

E` la notti di Natali
chi nascì Gesù Bomminu,
`nta lu friddu e `nta lu jelu
lu patruni di li celu
e nascì `nt`a manciaturedda
`ntra lu voi e l`asìneddu.

Traduzione Indietro

Powered by