Scrivici

Fimmini - Anonimo

Dalla Raccolta amplissima di Lionardo Vigo

Sunnu li fimmini / lu me straviu,
quantu nni viju / iu l`amirò.
Tutti mi piacinu, / cu tutti scialu,
mi pari malu / diricci no.
La donna sazzia, / trugghia e robusta
cchiù megghiu aggusta / si friddu fa.
Si poi su` agili, / dilicatini,
tenniri e fini, / su` pi l`està.
Si sunnu nobili / chi hannu sfrazzettu
iu mi ci apprettu / pi dirmi sì.
Si poi su fimmini / di cetu bassu,
ci pigghiu spassu, / cchiù megghiu su`.
Si su` chi parranu / pochi paroli,
di veru cori / iu l`amirò.
Puru la chiacchiara / nun mi dispiaci,
si parla o taci / nun curu, no.
O bianchi o niuri / o pallidetti,
si su` brunetti piacinu cchiù.
O vecchi o giuvani / o beddi o brutti,
iu l`amu tutti / comu su` su`.

Traduzione Indietro

Powered by