Scrivici

Indovinello

Indovinelli Soluzione

Semu du` soru mannati a patruni, cu iddu stamu, cu iddu travagghiamu, ma quannu è stancu o puru malatu cu la panza vacanti nui ni curcamu.

Siamo due sorelle mandate a padrone, stiamo con lui, lavoriamo con lui, ma quando è stanco oppure ammalato noi andiamo a letto con la pancia vuota.

Indovinelli Soluzione

Powered by
Scrivici

Soluzione

Indietro

Li scarpi / Le scarpe

Indietro

Powered by